EuVen pesisaapinen

1. JOHDANTO

 

Pesäpallo on taitopeli, jossa on pystyttävä valitsemaan oikea suoritustapa eri tilanteissa. Nuoren pelaajan hallittavakseen pesäpallon vaikeat suoritukset on pelaajan harjoiteltava pitkäjänteisesti, monipuolisesti ja oikeita suorituksia.

Pesäpallon kasvatuksen idea: Pesis sisältää tilanteita, joissa lapset ja nuoret pääsevät tekemään itsenäisiä ja vastuullisia valintoja.

Tämän kirjasen tarkoituksena on antaa perustietoja pesäpallon tekniikasta ja taktiikasta EuVen junnuille ja heidän vanhemmilleen.

Kirjassa esitetään mm. pesiksen perustekniikkaa/-taktiikkaa lajitaitojen osalta.

Tavoitteena ei ole ollutkaan kaiken kattava tieto-opas, vaan hiukan koota ajatuksia ja käynnistää jatkuva/kehittyvä prosessi pesäpallon saloihin.
Kirjan tietoja EuVen pesisjunnu voi käyttää aina aikuispesikseen saakka.

 
  

2. EETTISIÄ LINJAUKSIA JA AJATUKSIA NUORTEN URHEILUSSA

 

Lapsen ja nuorten urheilu pohjautuu leikkiin ja haluun leikkiä. Ilo, mielihyvä, jännitys, tunne vapaudesta ja monet muut syvät tunteet ovat leikin ja hyvin toteutetun urheilun ydin. Urheiluun ja liikuntaan liittyvä leikkimieli perustuu kokemuksellisuuteen. Siksi sitä ei voi pelkästään järjellä selittää. Leikki on jokaiselle yksilöllinen kokemus.

Lapselle ja nuorelle urheileminen ja urheiluseuraan kuuluminen on arvokas ja tärkeä kokemus. Se on kiehtova elämysmaailma, jota ei löydä muualta. Urheilu on yksi tärkeä kasvuympäristön osa perheen, koulun ja kaverien rinnalla. Urheilutoiminta antaa mahdollisuuden kokemusten jakamiseen oman ikäisten nuorten kanssa, mutta myös monen aikuisten kanssa. Hyvä urheiluseuratoiminta kiinnittää mukanaolijat ympäröivään yhteisöön ja luo pohjan tärkeän sosiaalisen pääoman muodostamiselle. Lapsen ja nuoren urheilu on parhaimmillaan kasvun väline koko perheelle.

Vanhempien tärkein toive on, että urheiluseura olisi hyvä paikka harrastaa.

Urheileminen kannattaa, koska….

 • se edistää henkistä hyvinvointia. Tunteiden käsittelytaidot kehittyvät, esim. tappioiden tai voittojen jälkeiset kokemukset ja tuntemukset.
 • se edistää itsetuntoa. Nuori saa arvokkaita kokemuksia onnistumisista. Mutta urheiluun kuuluu myös epäonnistumiset.
 • se edistää sosiaalisia taitoja. Kyky luoda ystävyys- ja läheissuhteita on merkittävimpiä elämän laadun määrittäjiä.
 • se edistää kykyä ottaa vastuuta. Nuori oppii ymmärtämään tekojensa seuraukset.
 • se edistää fyysistä terveyttä. Oikein toteutettu lapsuuden ja nuoruusvuosien urheilu antaa hyvän pohjan terveydelle.
 • se edistää liikkumisen taitoja monipuolisesti. Urheilun tehtävänä on kehittää monipuolisesti liikunnan perustaitoja.
 • se innostaa elinikäiseen liikuntaan. Pysyvä liikunta-aktiivisuus kehittyy erilaisista motivaatiotekijöistä. Yksilöllisen liikuntamotivaation syntymisessä avainasemassa ovat myönteiset elämykset sekä perheessä ja lähiympäristössä vallitsevat liikunnallisuutta ja terveitä elämäntapoja korostavat arvot.

Lähde: Nuori Suomi: Lasten ja nuorten urheilun eettiset linjaukset.

 

3. Euven juniorivalmentajien ARVOT

Lasten ja nuorten urheilussa ja pesäpallossa tarvitaan sekä valmentajalta että lapsilta ja nuorilta vahvoja arvoja yhteisen prosessin läpiviemiseksi.

ILOISUUS       

 • Mukava lähteä harjoituksiin ja hyvä mieli myös pois lähtiessä.
 • Positiivinen ilmapiiri
 • Kannustus
 • Näkyy kaikessa toiminnassa
 • Harjoituksissa ja peleissä on hauskaa

LUOTTAMUS

 • Lapset voivat luottaa valmentajaan ja toisin päin.
 • Lupausten pitäminen
 • avoimuus ja rehellisyys
 • Lapsi uskaltaa kertoa tuntemuksistaan

VASTUUNKANTO

 • toiminta on lapselle turvallista
 • lapsi oppii huolehtimaan tavaroistaan
 • Sopimukset, lupaukset, päämäärät.
 • joukkueesta huolehtiminen
 • Opetellaan huolehtimaan omista ja yhteisistä tavaroista
 • huolehtiminen myös toisista

KUNNIOITUS

 • Kunnioitetaan pelikavereista, valmentajat, vastustajat, tuomarit, vanhemmat
 • Tasapuolisuus, yksilöllisyyden huomiointi.
 • Molemminpuolinen kunnioitus
 • Valmentaja kuuntelee lasta väheksymättä

USKALLUS EPÄONNISTUA

 • tuetaan ja motivoidaan
 • hyväksytään epäonnistuminen
 • oikea tapa auttaa
 • ei tarvitse pelätä epäonnistumista

MYÖNTEISYYS

 • Positiivinen asenne ja kannustus
 • aikuinen täysillä mukana

Tasapuolisuus:

 • pelataan ja harjoitellaan niin, että suorituksia tulee kaikille tasapuolisesti
 • kaikkia kohdellaan tasapuolisesti

EUVE pesiksen valmentajan tärkein tehtävä:

 • Antaa lapsille mukavia kokemuksia liikunnan parissa ja kannustaa liikkumaan monipuolisesti.
 • Kaikilla mukavaa ja haluaa jatkaa harrastusta.
 • Esimerkkinä oleminen.

4. TEKNIIKAN OPETUS JA PAINOTUSALUEET ERI IKÄKAUSILLA

 

4.1. 10–12-VUOTIAAT

 

                      Perusheitto

                      Vartalon kierto ja painonsiirto

à alkuvaiheessa räpyläkäden puoleinen kylki ja hartialinja kiertynyt   heittosuuntaan.

     Paino takimmaisella jalalla.

à Takimmaisen jalan ponnistaessa paino siirtyy takaa eteen.

à Heitossa mukana koko vartalo jaloista käsiin asti.

Kiinniotto

Kauhaisu

à räpylää liikutetaan palloa vastaan, mutta se tehdään joustavasti, ja voimakkain liike tapahtuu kun pallo on jo hallussa.

 
  

Vastaantulo

à kiinnioton tapahtuessa vasen jalka

edessä tulee kiinnioton lopussa pieni

hyppyaskel, jonka avulla päästään

 nopeasti heittoasentoon

à kiinnioton tapahtuessa vasen jalka edessä annetaan oikean jalan siirtyä luonnollisesti eteen ja vasen heti perään, jolloin päästään nopeasti heittoasentoon.

 

Rystypuolen kiinniotto

à ei saa kääntää selkää pallolle

à ei kannata kiertää kämmenpuolelle, jos ei kunnolla ehdi. Rystypuolelta pääset nopeammin heittämään, koska räpylä on jo valmiiksi heittokäden puolella kiinniotto hetkellä.

 

 

 
  

Peruslyönti

Lyöntiaskeleiden ottaminen

à askeleet menevät oikein – ristiaskel.

à vauhti on rytmikäs ja yhtäjaksoinen suoritus

 

Lyönnin suuntaamisen periaatteet

à vauhdin lähtöpaikan vaikutus lyöntisuuntaan 2-tai 3 puolelle.

à mailaa pitävän olkapään pudottaminen hivenen alas lyötäessä ilmaan.

 

Vaihtolyönnit

Näpäykset

à lyönnin vierimispituuden säätely

 • osuman vaikutus lyönnin kovuuteen
 • ns. pehmeä kosketus
 • tarkkuuden säätely sivusuunnassa

 

Hidastetut lyönnit

à lyöntiliikkeen alussa käsien liu´uttaminen mailan puoleen väliin

à lyöntiliikkeen nopeutta ja osumakohtaa muuttamalla voidaan vaikuttaa lyönnin pituuteen

 

Syöttö

à pallon irtipäästämisen ajoitus

 • liian myöhään à väärä syöttäjään päin
 • liian aikaisin à väärä lyöjään päin

à normaalia korkeampien syöttöjen hallinta

 

Eteneminen

à liikkeiden suoraviivaisuus juoksussa

à kärkkyminen ja pesältä lähtö

à pesälle saapuminen

 • askel pesän viivalle -> kurotus
 • syöksyminen -> syöksyn harjoittaminen

 

Erilaiset heittotrillit

à suuri kiinniotto- ja heittosuoritusten toistomäärä – muista yksinkertaisuus.

à Liikkumisen yhdistäminen kiinniotto ja heittosuorituksiin

à Totuttautuminen heittämään muuallekin kuin pallon tulosuuntaan.

 

Lyönnin osavaiheiden harjoittelu

à oikean mailan liikeradan hakeminen

à lyöntiliike paikalta olkapäältä olkapäälle ilman painonsiirtoa -> mailajumppa

à edelleen painonsiirron kanssa

à askeleiden harjoittelu

à riittävän lyhyt vauhti(vauhdin pituudella ei tekemistä lyönnin kovuuden kanssa)

à Rytmikäs suoritus

 

Peruslyönnin harjoittelu ”letkaan” / verkkoon

à vakioituja toistoja paljon

à suoritusvarmuuden lisääminen

 

Tarkkuustehtävät peruslyönnissä ja vaihtolyönneissä

à melko leveät portit

à suuntaa antavien pallon putoamis- ja vierimisalueiden määrittäminen

 

Ominaista alle 10–12-vuotiaille

 

Oppimishalu on korkea

à voidaan harjoittaa samaa asiaa kauemmin

à pienet välitavoitteet ja taitojen kehittymisen todentaminen lisäävät motivaatiota

à sääntöjä osataan soveltaa -> aseta selkeät rajat ja perustele ne.

 

 

4.2. 12–14-VUOTIAAT

 

HEITTO

Eri pelipaikkojen heittosuoritukset

 • Lukkari: syöttöharhautus + heitto
 • Etukenttä: näpin haku + heitto
 • Polttolinja: vastaantulo + heitto
 • Takakenttä: Välilyönnin haku + heitto

 

KIINNIOTTO

Vaikeiden pallojen toistoharjoittelu

 • Jalkoihin kämmenelle ja rystypallojen kauhaisut
 • Liikkeet taaksepäin + kiinniotot ilmasta ja maasta
 • Kiinniotto suoritukset kovassa vauhdista (ylirytmi harjoitteet—näitä harjoituksia ei tehdä pääsääntöisesti)

 

LYÖNTI

Peruslyöntitekniikan hiominen ja eri osavaiheiden rakentaminen sekä suorituksen automatisointi

 • Runsaalla toistoharjoittelulla saadaan vauhti, vartalon kierto ja lyöntiliike muodostumaan saumattomasti toisiinsa liittyvän kokonaisuuden, jossa hyödynnetään jalkojen, vartalon suurten lihasryhmien ja käsien voimaa.

 

VAIHTOLYÖNNIT

Perusnäpäyksien ja hidastettujen lyöntien suoritusvarmuuden kohottaminen (erityisesti 1 ja 2 rajaan varmat näpäykset)

 • Hyvä perussuorituksien hallinta, jonka pohjalle harjoitellaan vaativimpia vaihtolyöntejä

 

ETENEMINEN

Juoksutekniikan hiominen

 • Liikkeiden suoraviivaisuus
 • Lantio ylhäällä
 • Juoksu rentoa

 

SYÖKSYN TEKNIIKKAHARJOITTELU

 • Syöksy lähtee painopisteen eteen kallistumisesta, ei hypystä ylöspäin
 • Kädet ja rintakehä koskettavat ensimmäisenä maahan (huomioi myös etäisyys pesään nähden)
 • Selkälihaksien jännitys ja kantapäiden nosto ylös- polvien ja lantion maahan iskeytymisen välttäminen

HARJOITTEITA TAITOJEN KEHITTÄMISEKSI

 

Tilanneharjoituksia

 • Varmistetaan, että harjoitellut suoritukset eivät ole irrallisia asioita, vaan pelissä käytettäviä taitoja
 • Eri pelipaikkojen ja sisäpelirooleihin oppiminen

Lyöntiharjoitukset, joissa lyödään selvällä teemalla ja ennalta päätetyllä lyöntisarjoina

 • Esim. kakkospuolen lyönnit: 2-rajaan, 2-pesän päälle, ja pitkä taakse tai 1. keskelle kova, 2. välilyönti 3. varma koppi

 

Pelipaikkakohtaisia ulkopeliharjoituksia, niin että kaikki tekevät vielä kaikkea, mutta näissä jo tiettyjä painotuksia tietyille pelaajille.

 • Esim. Etukenttäpelaajan toistuvat suoritukset

à Näpinhaku, kovien torjunta, varsien haut

 

Tekniikka suoritusten videointi

 • Suoritusten osavaiheet (lyönti, heitto, kiinniotto, syöksy, juoksu)
 • Helpottaa suoritusten havainnoimista ja palautteen antamista.

4.3. 14–16-VUOTIAAT

 

                      Heitto ja kiinniotto

                      Suoritusnopeus ja varmuus

                      à heitot huonosta asennosta

                      à heitot liikkumisesta vastakkaiseen suuntaan

                      à liikkumisen, kiinnioton ja heiton liittäminen saumattomaksi kokonaisuudeksi

 

                      Lyönti

                      Vaativampien lyöntisuoritusten harjoittelun käynnistäminen

à kierrenäppien, varsien, pompun, rajaleikkurin ja kumuran liikeratojen hakeminen ja suoritustekniikan ydinkohtien analysointi.

 

Eteneminen

Eri pesiltä kärkkyminen ja lähdön ominaispiirteiden harjoittelu

à ykköseltä lyhyt kärkkyminen ja lähtö lähes paikalta

à kakkoselta kärkkymisen rajojen hakeminen ja eteenpäin liikkeessä silloin kun pallo irtoaa lukkarilta

à kolmoselta maalyönnillä kärkkyminen ja välilyöntiyrityksillä ratkaisun hakeminen 1-2 askelta irti pesästä.

à väärä pois lähdöllä mailamiehen toiminnan seuraaminen

 

 

Harjoitteita taitojen kehittämiseksi

 

Kierrenäppien, varsien, pompon, rajaleikkurin ja kumuran toistoharjoittelu

                      à toistot pressuun /ryhmissä

 

Tilanneharjoitukset ja ns. kenttään lyöntiharjoitukset, joissa lisätään ominaisuuksien mukaisen roolin suoritusten toistomääriä.

                      à etenijä, vaihtaja, kotiuttaja

 

Ulkopelin joukkuetaktiikan kehittämisistä palvelevat peliharjoitteet (pelipaikkakohtaiset vastuu alueet ja pelaajien yhteistoiminta)

à sumppu- ja varman päälle - pelaamisen sijoittumisen ja liikkumisen harjoittelu.

 

5. ULKOPEILISUORITUSTEN TEKNIIKKAA

 

5.1. HEITTO JA KIINNIOTTO

 

OTE PALLOSTA: - Heitto-otteessa palloa ei lasketa kämmenen pohjalle.

- Etu- ja keskisormi tukevat palloa takaa, peukalo ja nimetön  sivulta

 

HEITTO: ”Teknisesti hyvässä heitossa käytetään kokovartaloa”.

 

HEITON VAIHEET:

 1. Latausvaiheen alussa paino on taaemmalla jalalla vartalon kiertyessä heittokäden puolelle. Heittokäden olkavarsi nousee hartian tasolle, ojentuu ja kääntyy lopuksi ulkokiertoon aiheuttaen esivenytyksen olkanivelen etuosan rakenteille; yläraajassa muodostuu kaksi suorakulmaa kyynärpäähän ja olkapäähän.

 

 1. Kiihdytysvaiheen alussa tukijalka on asettunut paikalleen. Olkanivel ja kyynärnivel viedään eteenpäin, kyynärvarsi ja käsi jäävät taakse. Ylävartalo kiertyy räpyläkäden puolelle ja painopiste siirtyy enemmän tukijalalle.

 

 1. Saattovaiheessa pallo irtoaa kädestä terävällä ranteen koukistuksella suunnilleen olkapään tasolla. Olkavarsi ja kyynärvarsi kääntyvät voimakkaaseen sisäkiertoon ja saaton lopussa paino on kokonaan tukijalalla.

 

 

KIINNIOTTO JA HEITTO:

 • Kiinniotto ja heitto muodostavat suorituskokonaisuuden.
 • Pallon mukaan liikkumalla haetaan mahdollisimman hyvä kiinniottoasento ja josta myös heitto voi tapahtua sujuvasti.
 • Yleensä liikutaan palloa vastaan.
 • Kiinniotto pyritään tekemään läheltä vartaloa, jolloin sen hallinta on helpompaa.
 • Pallon annetaan tulla räpylään, jolloin ranteet ja käsivarret joustavat hieman.
 • Katse pidetään kokoajan pallossa!!
 • Kiinniotto hetkellä jalat ovat jo asettumassa heittoasentoon.

 

 

KAHDEN KÄDEN KIINNIOTTO:

 • Kannattaa käyttää aina kun se on mahdollista, koska se varmentaa kiinniottoa ja nopeuttaa heittoa.
 • heittokäsi seuraa räpylän liikettä välittömästi räpylän lähellä.

 

    5.2. LUKKARIHARJOITTEET

 

                      ERILAISET SYÖTÖT:

                   

 1. Perussyöttö (varma suora esim. kun väärä on jo)
 2. Puolikorkea
 3. Tolppasyöttö
 4. Pidätetty (1 m lukkarin pään korkeudesta)
 5. Nopea syöttö (lyhyellä käden liikkeellä)

 

 

 
  

SYÖTÖT LAUTASEN ERI OSIIN:

 1. Takareunaan
 2. Etureunaan
 3. Lyöjään päin
 4. Itseen päin

 

Syöttöharjoittelussa huomioitava:

 • Muista syötön jälkeen väistäminen (pelissäkin syötät selviä yksittäissuorituksia)
 • Syöttö voi lähteä selvästi lautasen etu- tai takaosasta
 • Syöttöliike lähtee jaloista
 • Syötöt kierteellä tai ilman
 • Paljon syöttöjä myös rasituksen jälkeen
 • Järjestä itsellesi testejä: esim. 50 perussyöttöä montako oikein/väärin

tai 10 suoraa tolppaa peräkkäin, jos tulee väärä, on sen jälkeen syötettävä kolme varmaa syöttöä.

 

ERILAISIA SYÖTTÖJÄ MAHDOLLISIMMAN NOPEASTI KIINNIOTON JÄLKEEN

 1. Heitto
 2. Kiinniotto + syöttö
 3. Heitto

 

SYÖTTÖHARHAUTUKSEN HARJOITTELU

 1. Syöttöharhautus
 2. Heitto
 3. Palautusheitto

 

Tarkkaile kuinka aikaisin erottaa milloin tulee syöttö ja milloin tulee syöttöharhautus.

( Toinen kaveri tai isäsi voi auttaa tarkkailussa)

Kiinnitä huomiota jalkatyöhön.

Syöttöharhautuksessa liike on vietävä riittävän ylös, jolloin pääset nopeammin heittoon.

Kiinnitä huomiota heittopelin nopeuteen ja sujuvuuteen sekä harhautusliikkeiden luonnollisuuteen.

 

Muuta muistettavaa:

 • Muista katse kontakti etenijään syöttelysi aikana
 • Syötä mielellään heiton tukijalka edessä, jotta heittoharhautuksesi on nopeampi (saat nopeammin heiton lähtemään).
 • Harjoittele myös näpäyksien hakua (kaverisi tai isäsi voi auttaa)

6. SISÄPELIN PERUSTEKNIIKAT

 

 

 
  

 6.1. PERUSLYÖNNIN TEKNIIKKAA

 

 1. MAILAN VALINTA: - Sopivan kevyt; mailan liikenopeus on tärkein.

       - Mitä heikompi lyöjä, sitä löysempi maila

 

 1. OTE MAILASTA:    - Ote rento/kädet peräkkäin, (osittain päällekkäin)
  • Sormien keskinivelet linjassa

 

 1. LÄHTÖASENTO:    - Rento ja tasapainoinen asento
  • Avoin asento, n. 45 asteen kulmassa syöttölautaseen nähden
  • Katse pallossa  

 

                      4. VAUHTI:   1. Tasapainoaskel; haetaan lyönnin suunta

                                            2. Ristiaskel; lyönnin rytmitys

                                            3. Tukiaskel; jalan isku syöttölautasen viereen = ”pönkkä”

                                           

 - Vauhdin tarkoituksena saada lyöntiin maksimaalinen                

                                             voima ja lyönnin oikea ajoitus

 

                                            - ”lyönnin voimakkuus tulee jaloista ja vartalon kierrosta”               

 

 1. LYÖNTILIIKE:  - Lyöntikierto lähtee voimakkaasta vartalon vastakierrosta

                                 A. Tukijalka ”pönkkänä” eli vasen polvi ojentuu lyöntihetkellä ja paino

                                      siirtyy etummaiselle jalalle.

                                 B. Voimakas vartalon kierto

                                 C. Käsien liike alkaa molemmat kyynärpäät edellä.

                                 D. Kyynärpäät ja ranteet ojentuvat viimeisinä ja ovat täysin ojentu-

                                      neena mailan osuessa palloon.

                                 E. Mailan liikerata on suora ja lyönti tapahtuu vain hieman hartia-

                                      tason alapuolelta.

                    

                       6.  SAATTO: - Painopiste siirtyy tukijalan yli

                                             - Maila heilahtaa rennosti saattaen pallon liikkeelle.

 

 

                                TÄRKEÄÄ MUISTAA: 

 • LYÖNNIN RENTOUS
 • KATSE KOKO AJAN PALLOSSA
 • VAUHTI ON KIIHTYVÄ JA RYTMIKÄS SUORITUS
 • TUKIJALAN OJENTUMINEN LYÖNTIHETKELLÄ

       JA PAINO ON TUKIJALALLA.

 • VOIMAKAS VARTALON KIERTO

 Harjoittelu palasiin, vaiheittain, hidastettuna ja paljon lyöntejä ilman palloa!    Voit käyttää myös lyöntitelinettä apuna. 

6.2. NÄPÄYKSET

 • Näpäykset voidaan käyttää kaikissa sisäpelitilanteissa.
 • Lyönnin teho perustuu sen pitkään salassa pitoon.
 • Lähtöasento, vauhti ja lyöntiliike muistuttavat peruslyöntiä mahdollisimman pitkään.

 

 • PYSTYMAILANÄPÄYS

 

 • Pystymaila näpäys on oikein tehtynä näpäyksistä varmin lyönti.
 • Syötön aikana liikutaan aivan syöttölautasen taakse.
 • Alempi käsi viedään mailan puoliväliin, ylempi lähelle mailan päätä.
 • Maila pidetään pystysuorassa asennossa.
 • Lyönti tapahtuu silmien tasolla vartalon keskiviivassa.
 • Molemmilla käsillä tehdään lyhyt eteenpäin työntävä liike, jolloin mailan asento ei muutu.

 

 • VAAKAMAILANÄPÄYS

 

 • Vaakamailanäpäyksessä ylempi käsi liikkuu lyöntiliikkeen aikana kohti mailan päätä. à liike pyritään tekemään piilossa vartalon takana.
 • Pallo osuu mailaan lähellä ylempää kättä.
 • Käsillä tehdään kevyt työntävä liike.
 • Katse pidetään pallossa osumaan saakka.
 • Mitä lähempänä pallon osumakohta on ylempää kättä, sen tarkemmin lyönnin voima ja suunta ovat hallinnassa.

 

 • KIERRENÄPÄYS

 

 • Kierrenäpäyksen hallintaa helpottaa, jos lyönti tapahtuu lähellä vartaloa.
 • Kierre syntyy terävällä ylä-etuviistoon suuntautuneella työntöliikkeellä.
 • Ykkösrajaan (oikealta puolen lyövä) kierrettä voidaan tehostaa voimakkaalla saattoliikkeellä.
 • Vauhti on usein lyhyt, jotta ennätetään pallon alle.
 • Ykkösrajanäpäys on tehokas kentälle menolyöntià lyöntisuoritus on kuitenkin muistettava tehdä loppuun saakka, ennen juoksuun lähtöä.
 • Parhaimmillaan hyvin suoritettu kierrenäpäys menee täysin ulkopelaajan ulottumattomiin.
 •  
 • Näpäyksiä voit harjoitella myös omatoimisesti tai kaverin kanssa.
 •  Huippupelaajat ovat tehneet tuhansia toistoja, jotta lyöntisuoritus on riittävän varma ja tehokas.
 • Näpäyksien varmuutta voi harjoittaa omatoimisesti pomputtelemalla mailalla palloa.

7. ULKOPELITAKTIIKKAA

Muistettavat asiat omassa ulkopelissä:

 1. Ole tarkasti selvillä pelitilanteesta à pallon tullessa sinulle tiedät aina tehtäväsi jo ennakkoon.  
  • Minne kannattaa polttaa (kärkietenijä vai välipalo tai kahden palon mahdollisuus)
 2. Ole koko ajan pienessä liikkeessä.
  • Lyönnit harvoin tulevat sinua kohti… niitä on sinun mentävä hakemaan vastaan.
  • Hyvällä liikkumisellasi ahnehdi ja himoitse lyöntejä itsellesi.
 
  

 

 


 

 1. Seuraa palloa tarkasti heti syötön alusta lähtien.
 2. Heitä aina huolellisesti ja räväkästi sekä liiku/vaihda sijoittumistasi nopeasti.
  • Ottelun tempo riippuu nopeista pallon palauttamisesta.
  • Joukkueiden tasoerot määräytyvät ulkopelin vauhdin ja räväkkyyden perusteella.
  • Muista varmistaminen heitot pesille.
  • Ota pesä riittävän ajoissa.
  • Tee taittolinja tarpeen mukaan.
 3. Muista varmistaa aina että vieruskaverisi tietää tekemisesi.
  • Kerro liikkumisestasi ennakkoon.
  • Huuda ”otan tai minä” ottaessasi korkeita lyöntejä kopiksi.
 4. Ajattele peliä myös käänteisesti.
  • Omaa liikkumistasi ja sijoittumistasi helpottaa kun mietit: mitä minä tekisin sisäpelaajana?
 5. Tarvittaessa ole valmis pysäyttämään pallo keinolla millä hyvänsä
  • Korostuu erityisesti pelattaessa takakentällä ja rajan tuntumassa.
  • Tärkeää on asenne: halu pelata uhrautuvasti ja yritteliäästi.
 6. Ole tarkka sijoittumisessasi.

- Lyöjän on vaikea päättää minne lyödä, kun ulkokenttä on tiiviin ja liikkuvan näköistä.

 

 

- Mikäli, vastustaja saa useita juoksuja samasta paikasta on sijoittumista muutettava.

 

 

 1. Muista olla kaikissa tilanteissa huolellinen.
  • Valmistaudu aina ottamaan vaikeita heittoja tai lyöntejä kiinni.
  • Muista, että tasaiset ottelut ratkeavat usein huolimattomuusvirheisiin.
 2.  Seuraa lyöjää tarkkaan ja ennakoi:
  • Mistä lähtee lyömään
  • Vauhdin pituus: lyhyellä vauhdilla tulee usein näpy ja pitkällä kovaa.

 

 

 1.  KANNUSTA PELIKAVERIASI AINA ONNISTUNEESTA SUORITUKSESTA SE LISÄÄ PELI-ILOA JA TAISTELUTAHTOA!!!!!!!!
 
  

12.Epäonnistumisen jälkeen pää pystyyn ja ajattele peliä aina vain eteenpäin.

 • Se mikä on tapahtunut on jo tapahtunut.
 • Älä koskaan syyllisty toisten arvosteluun, se lisää vain epäonnistuneen pelaajan epäonnistumisen pelkoa.
 • Joka ottelussa kummalakin joukkueella on omat juhlahetkensä ja vaikeutensa… ratkaisevinta on kuinka omat vaikeudet ylitetään ja pidetään yllä omaa taistelutahtoa vastustajan juhlahetkien jälkeen.
 • Jokaiselle tulee aina virheitä… eihän peli muuten koskaan päättyisi.

 

8. ULKOPELIN OHJEISTUS (jokainen joukkue pelaa tietysti omalla järjestyksellä)

 

0 – TILANNE = EI ETENIJÄÄ KENTÄLLÄ 

 

LUKKARI:                           - Korkea tolppa on tehokas

- Ole valmiina hakemaan ykkösraja näpäys

- Varmista ykköselle tuleva heitto

 

SIEPPARI:                         - Pidä raja kiinni

- Seuraa lyöjää tarkasti

 

1-VAHTI:                            - Estä sivuttaisliikkumisella kovat saumalyönnit

                                                                  - Hae lyhyet näpäykset etukentältä

                                                                  - Seuraa tarkasti lyöjän aikeet

 

2-VAHTI:                            - Pidä 2-pesän päällinen ja raja kiinni

- liiku myös tarvittaessa keskelle ja eteenpäin sekä   peruuta lyönnin mukaan

 

3-VAHTI:                            - Sijoitu lähes kulman kohdalle ja 1-3 metriä irti rajasta

                                                                  - Ole valmis joka lyönnillä tulemaan vastaan ja ottamaan

                                                                  1-pesälle heitot kiinni

- Liiku ajoissa, jotta heittäjä voi hyvissä ajoin nähdä kenelle heittää

 

2-POLTTAJA:                    - Pelaa riittävän kaukana, että voit estää välilyönnit, mutta

toisaalta älä valu liian kauas koppareiden eteen, sinun täytyy pystyä polttamaan maalyönnistä etenijä ykköspesälle

- Seuraa tarkoin lyöjän aikeet

- Ohjaa myös edessä pelaavaa ykkösvahdin sijoittumista

 

3-POLTTAJA:                    - Voit pelata lähempänä kuin 2-polttaja

                                                                  - Varmista ykköspesälle tuleva heitto

                                                                  - Pyri hakemaan myös välilyönnit

 

2-KOPPARI:                       - Arvioi lyöjän lyöntivoima ja pelaa sen mukaan

                                                                  - Pidä varasi, että ehdit peruuttamaan korkeisiin pitkiin

                                                                  lyönteihin

- Jos 2-polttaja pelaa lähellä, vähennä sijoittumisella

välilyönnin mahdollisuus

- Varmista 3-kopparin kiinniotot

 

3-KOPPARI:                       - Pyri hakemaan keskeltä lyödyt välilyönnit

- Varmista 2-kopparin kiinniotot

 

1-TILANNE  = KÄRKIETENIJÄ YKKÖSELLÄ

 

LUKKARI:                           - Pidä heittelyllä kärkkyjä kurissa ja pidä katsekontakti etenijään.

- Syöttämällä lyhyellä nopealla kädenliikkeellä estät hyvät lähdöt

- Muista taktiset väärät: pienet ja matalat sekä reilut

- Väistä takaviistoon kentälle päin, jotta pääset hyvin näpäysten perään.

 

SIEPPARI:                         - Ota keskelle tulevat kovat lyönnit

- Aavista näpyt: 2-raja näpäys ja ohituslyönti sinun ja 1-vahdin välistä

 

1-VAHTI:                            - Sijoitu lähelle 1-pesää, jotta heittely lukkarin kanssa on tehokasta

                                                                  - Ole valmis hakemaan 1-raja näpäys

- Jos lyönti menee ohitsesi varmista, että 1-pesällä on kiinniottaja 

 

2-VAHTI:                            - Sijoitu pesän etukulmalle, siten että pystyt estämään läpilyönti läpilyöntiyritykset 2-rajasta. Jos pallo ei tule sinulle, on tehtäväsi ottaa pallot kiinni pesällä.

 

3-VAHTI:                            - Sijoitu 3-pesän etukulmalle, jotta voit estää kovat rajalyönnit.

- Muista liikkua myös vastaan ja sivulle, jotta voit polttaa etenijän kakkoselle

 

 

3-POLTTAJA:                    - Sijoitu lähes keskelle kenttää 2-3 metriä kakkos- ja kolmostaipaleen takapuolelle, jotta voit hallita isoa aluetta.

- Liiku koko ajan ennen lyöntihetkeä, jotta pystyt estämään keskelle tulevat kovat lyönnit.

 

 

2-POLTTAJA:                    - Sijoitu 3-rajasta 4-5 m irti.

- Pyri estämään hyvällä liikkumisella kovat kolmospuolen lyönnit sekä  taitavat varsilyönnit, jotta voit polttaa etenijän kakkoselle.

- Ota 1-pesä heti jos lyönti ei tule sinulle

 

2-KOPPARI:                       - Älä ahnehdi liikaa et ehdi välilyönnistä kuitenkaan polttamaan

                                                                  - Varmista 3-kopparin kiinniotto

                                                                  - Varmista kakkospesälle heitot

 

3-KOPPARI:                       - Ole valmis liikkumaan isolle alueelle sekä sivulle, koska 3-vahti ja 3-polttaja usein aukaisevat 3-rajan ja 3-pesän päällisen

                                                                  - Varmista 2-kopparin kiinniotto

2 – TILANNE = KÄRKIETENIJÄ 2-PESÄLLÄ

 

LUKKARI:                           - Kärkkyjän kurissapito, heittelyllä saat selville onko etenijä menossa vai ei.

- Pyri harhauttamaan ja heittelemään niin, että vaikka et saisikaan suoraan paloa, etenijä saa ainakin huono lähdön

- Taktiset väärät

- Näpäysten haku

 

SIEPPARI:                         - Pidä raja kiinni

- Ole valmis hakemaan 2-raja näpäys

 

1-VAHTI:                            - Ota kovat lyönnit kiinni

                                                                  - Aavista 1-raja näpäys

                                                                 - Ota 1-pesä jos lyönti ei tule sinulle

 

 

2-VAHTI:                            - Pyri estämään kovat 2-puolen lyönnit, niin rajasta kuin vähän keskemmältäkin. Ota polttoheitot kiinni pesässä.

 

3-VAHTI:                            - Lähde pesän etukulmalta, ota 3-puolelle tulevat kovat lyönnit kiinni

- Jos lyönti ei tule sinulle, siirry 3-pesälle ottamaan heitot kiinni

 

2-POLTTAJA:                    - Hae 1-vahdin ja siepparin välistä lyödyt hidastetut pois

                                                                  - Varo 2-pesän päälle lyötyä kovaa

- Seuraa tarkkaan lyöjän aikeet ja liiku tarpeen mukaan eteen ja sivuille

                                                                 - Ota 1-pesä jos 1V hakee näpyä

 

 

3-POLTTAJA:                    - Sijoitu lähtötilanteessa lähes keskelle kenttää 2-4 metriä polttolinjasta, jotta voit hallita isoa aluetta

- Muista liikkua myös sivusuunnassa ja tarvittaessa myös peruuttaa

- Seuraa tarkoin lyöjä aikeet ja arvio myös lyöjän lyöntivoima

 

2-KOPPARI:                       - Ole valmis hakemaan palloa kaukaakin sivusuunnassa, jos lyödään 2-pesän päältä läpi

                                                                  - Varmista 3-koppari kiinniotot

                                                                 - Varmista 2-pesälle tulevat heitot

                                         

3-KOPPARI:                       - Älä ahnehdi liikaa välilyöntejä

                                                                  - Varmista 2-kopparin kiinniotot

                                                                  - Varmista 3-pesälle tulevat heitot

 

3 – TILANNE = KÄRKIETENIJÄ KOLMOSPESÄLLÄ

 

LUKKARI:                           - Ennakoi mahdollinen kotiutus

– heittele taktiset väärät

- Vaikeuta kotiutuslyöntejä erilaisilla syötöillä, korkeus  just 1m, nopealla käden liikkeellä, sijoittele syöttöä lautasen eri osiin jne.

- Keskity kotiin tulevien palautusheittojen kiinniottoon

- Valmistaudu hakemaan lyhyitä lyöntejä etukentältä

 

SIEPPARI:                         - Pidä raja kiinni

- Valmistaudu hakemaan myös lyhyitä lyöntejä

 

1-VAHTI:                            - Lähtötilanteessa olet heti poikkipolun takana

                                                                  - Sivuttaisliikkuminen korostuu

- Sinun tehtävä estää etukentälle suuntautuvat lyönnit yhdessä lukkarin kanssa.

- Seuraa tarkoin lyöjän aikeet

 

2-VAHTI:                            - Ota kakkospuolelle kovat suuntautuneet lyönnit kiinni

                                                                  - Liikkuminen tarpeen mukaan vastaan ja sivuille.

 

3-VAHTI:                            - Pidä 3-raja kiinni

 

2-POLTTAJA:                    - Pelaa niin kaukana kuin heittokätesi mahdollistaa, että ehdit polttaa maalyönnistä etenijän kotiin

- Hyvä liikkuminen, pelisilmä ja vastaantulo korostuvat 2-polttajan ulkopelaamisessa

 

3-POLTTAJA:                    - Pelaa niin kaukana kuin heittokätesi mahdollistaa, että ehdit vielä polttaa maalyönnistä etenijän kotiin

- Hyvä liikkuminen ja vastaantulo korostuvat

- Muista ettei sinun ja 3-vahdin välille jää liikaa tilaa

 

2-KOPPARI:                       - Älä pelaa liian kaukana, ettei välilyönnille jää suurta tilaa

- Muista taittoheitto polttajan kautta, jos heittomatka kotipesään on pitkä

- Varmista 3-kopparin kiinniotot

- Muista huomioida lyöjän lyöntivoima

- Maapallot tarkasti vartalo pallon taakse

 

3-KOPPARI:                       - Älä pelaa liian kaukana, ettei välilyönnille jää suurta tilaa

- Muista taittoheitto polttajan kautta, jos heittomatka on liian pitkä

- Muista huomioida lyöjän lyöntivoima  

- Varmista 2-kopparin kiinniotot ja maapallot ota tarkasti.

 

AJOLÄHTÖTILANTEESSA JOKAISEN LYÖNNIN JÄLKEEN VARMISTA AINA ETTÄ SINUA LÄHIMMÄLLÄ PESÄLLÄ ON KIINNIOTTAJA. SEURAA JUOKSIJOITA JA OTA TARVITTAESSA PESÄVAHDIN PAIKKA JOTTA TAKAPALOA VOIDAAN YRITTÄÄ TEHDÄ.

                                         

9. SISÄPELITAKTIIKKAA:

 

 

Muistettavat asiat omassa sisäpelissä:

 

 1. Sijoitu niin että voit tarkkailla vastustajan ulkopeliä:
  • Seuraa ulkopelaajien liikkumista: isot saumat, liian kaukana / liian lähellä pelaajat.
  • Rekisteröi huonot heittäjät ja epävarmat kiinniottajat
  • Seuraa lukkaria: millainen käsi, hakeeko näpyjä, heittääkö taktisia vääriä ja heittääkö tolppia. Ja näkeekö milloin syöttää ja milloin heittää à helpottaa kärkkymistä.

 

 

 1. Kaaripeli:
  • Lyöjän riittävän ajoissa tapahtuva keskittyminen.
  • Lyöjä sopii pelinjohtajan kanssa (pääsääntöisesti) selkeästi lyöntisuunnitelman

- Mieti ennen omaa lyöntivuoroasi omaa ratkaisumallia ja esitä se rohkeasti Pj:lle.

 • Mene lyöntipaikalle määrätietoisesti ja päättäväisesti.
 • Jokerit pitävät itsensä lämpiminä, huutavat myös vääriä ja hakevat lyöjien mailat pois
 • Lyöjä ei missään tapauksessa osallistu keskustelemaan vastustajan lukkarin kanssa.
 • Kenttäväärissä muista käsien levitys riittävän ajoissa, jotta etenijä huomaa sen, että väärä otetaan pois.
 • Ole aina selvillä palojen määristä.
 • Vääränhuudot terävästi, jokainen osallistuu ß muista katsoa merkin laatu.
 • Kaarella positiivinen ja kannustava asenne.
 • Persoonalliset tuuletukset onnistuneen sisäpelisuorituksen jälkeen.

 

 

 1. Eteneminen: Hyvin kärkkymällä voitat monta metriä.
  • On jaksettava tehdä töitä – kärkkymällä voit korvat nopeudessasi olevia puutteita.
  • Pyri aina kärkkymään aina samalla tavalla, jotta lukkari ei tiedä milloin olet lähdössä.
  • Etenijän on aina yritettävä loppuun saakka. Älä vilkuile taaksesi.
  • Saavuttuasi pesälle pysähdy nopeasti ja valmistaudu seuraavaan pesänvaihtoon.
  • Muista aina seurata missä pallo on.
    
  
   
 

10. SISÄPELISSÄ HARJOITETTAVIA JA KÄYTETTÄVIÄ LYÖNTEJÄ:

 

Kaikilla kauden alkuun mennessä käytössä:

 

1.  Peruslyönti

 

2.  Kova lyönti kumpaakin rajaan.

 

3.  Pussinpohjalyönti (varma maa lyönti ajolähdössä)

 

4.  Pysty- ja/tai perusvaakamailanäpäys kumpaakin rajaan

 

5.  Kentällemenonäpy

 

6. Etukenttäpelaajan ohitus, pitkä näpy

 

8. KOPPILYÖNTI            

 

 

*Nämä lyönnit ovat tärkeitä hallita pelin sujuvuuden kannalta.

 

*Muista itse harjoitella näitä yllä olevia lyöntejä, vaikka niitä ei aina erikseen anneta ohjeeksi.

 

*Jonoon lyötäessä voit ko. kovia lyöntejä harjoittaa vallan mainiosti, liikuta kiinniottajia sen mukaan kuin tarvitset.

 

*Vaihtolyöntejä myös voit harjoitella omatoimisesti kaverin kanssa.

 

11. ERILAISET PESÄLTÄ LÄHTÖTAVAT

 

                      Aavistuslähtö

 

                      Lyöjä

 • lyö vaikka syöttö olisi väärä
 • et saa hätääntyä, vaikka väärän huuto kuuluisikin.
 • keskity jo etukäteen
 • Reilu kenttäväärä otetaan pois, lyöjä levittää kädet ja väärän huutajat huutavat kovaa

 

Etenijä

 • lähde heti kun pallo irtoaa lukkarilta
 • älä paljasta merkkiä poikkeuksellisella kärkkymisellä tai nytkähtämällä lukkarin syöttöharhautukseen.
 • muista ottaa reilu kenttäväärä pois, seuraa silmäkulmalla etenemisen aikana.

 

Kaarella olijat

 • vääriä on huudettava, jotta se harhauttaa etukenttää ja lukkaria.

 

 

Väärä pois lähtö

 

Lyöjä

 • Jätä lyömättä, jos väärä huudetaan
 • Jos itse otat väärän (esim. matala) huuda riittävän kovaa

 

Etenijä

 • älä lähde ennen kuin olet varma, että lyöjä lyö – syötön lakipiste on hyvä merkki
 • älä odota osumahetkeä, mutta älä myöskään ahnehdi liikaa.
 • kakkoselta voit lähteä liikkeelle jo syötön noustua, koska ehdit palaamaan pesään takaisin heiton aikana.

 

Kaarella olijat

 • väärät huudettava riittävän aikaisin ja tosi kovaa
 • ääni häviää helposti matkalla

12. OTTELUUN VALMISTAUTUMINEN:

 

                     

 1. Mene nukkumaan hyvissä ajoin peliä edeltävänä iltana; riittävän pitkä yöuni takaa hyvän vireystilan peliin.
 2. Syö riittävän ajoissa ennen peliä (ks. kohta ravinto)
 3. Ottelu aamuna voit tehdä kevyen verryttelylenkin ja lihasvenyttelyt
 4. Huolehdi, että kaikki varusteesi on mukana ja ne ovat kunnossa. Huomioi sään mukaiset varusteet, tarvittaessa vaihtovaatteita sateen sattuessa ja peseytymisvälineet.
 5. Saavu riittävän ajoissa sovittuun tapaamispaikalle.
 6. Tule otteluun positiivisella asenteella ja tekemään parhaasi. Hyvä ja yritteliäs asenteesi tarttuu pelikaveriisi.

 

 

13. RAVINTO JA NESTETANKKAUS

 

 1. RAVINTO PELIPÄIVÄNÄ
  • Ruuan pitää olla sulanut rasituksen alkaessa, koska muuten verenkierto on keskittynyt vatsaan ja ruuansulatukseen.
  • Pelijännitys hidastaa ruuansulatusta, joten peliä edeltävä ateria on nautittava ajoissa 2-4 tuntia aikaisemmin.
  • Pelipäivänä kannattaa syödä kohtuullisen tuttuja sulavia ruokia (hiilihydraattipitoisia) esim. puurot, vellit, murot, pastaruuat, jogurtti, vedellä laimennettua tuoremehua, mehukeitot, vähärasvainen liha (kana), kala, vaalea leipä ja hedelmät sekä marjat.
  • Älä syö liian suurta ateriaa, muttei myöskään saa tulla nälän/heikotuksen tunnetta. Lisäksi vältä liian rasvaista ruokaa ja sokeripitoisia karkkeja, josta voi seurata verensokeritason vaihtelua (= huonovointisuutta/heikkoutta)

 

 1. JUOMINEN ENNEN PELIÄ JA PELISSÄ
  • Nestevarastot täytetään juomalla 1-2 dl vettä tai hyvin laimea mehua puolituntia ennen peliä. Helteisinä päivinä juomisen voi aloittaa aikaisemminkin.
  • Pelin aikana juodaan pieniä annoksia kerralla vettä tai laimeaa mehua ja kovilla helteillä tai turnauksissa voidaan juoda laimeaa urheilujuomaa.
  • Paras juoma on reilusti laimennettu viileä mehu tai urheilujuoma (lievästi sokeroitu ja–suolattu) – liian kylmä à vatsakramppeja, liian kuuma àimeytyy hitaasti.

           

 1. RUOKAILU PELIN JÄLKEEN
  •  Nestetasapainon saavuttaminen tärkeintä à juotava nestettä (vettä, mehua) runsaasti ensimmäisen tunnin aikana.
  •   Ruokailu 1-2 tuntia pelin jälkeen, koska elimistö ei ole aikaisemmin valmis ruuansulatukseen.

 

 

14. Välinetietoa junnuille ja vanhemmille

 

Sopivat välineet helpottavat oppimista ja pelaamista.

 

Pesäpallon harjoittelussa yksi yleisemmistä ja valitettavasti myös pahimmista virheistä on liian suurten ja painavien välineiden käyttö. Aikuisten mailoilla ja räpylöillä harjoittelu voi johtaa lyönti ja kiinniottovirheisiin, joita on myöhemmin vaikea korjata.

 

Turvallisen ja hauskan pesäpallotoiminnan lähtökohtana ovat tarkoituksenmukaiset välineet. Hyvien välineiden merkitys korostuu juuri oppimisen alkutaipaleella. Jos esimerkiksi käytetään liian isoja mailoja, pienen lyöjän on vaikea osua palloon.

 

Lisäksi lyöntiä voi helpottaa harjoittelemalla lyöntiä paikalla olevasta pallosta esimerkiksi lyöntitelineestä.

 

Lyöntiteline on kevyt ja helppo koota sekä turvallinen opetusväline. Tärkeää on myös, että aloitteleva juniori pääsee lyömään hyvistä syötöistä.

 

Pesäpallon harjoittelun voi aloittaa jo sisätiloissa. Jopa lyönnin harjoittelu onnistuu, kun käyttää lyöntiharjoitteluun tarkoitettua lyöntiverkkoa.

 

Hyviin välineisiin kannattaa sijoittaa. Tällöin voimme taata turvallisen ja asianmukaisen harjoittelun.

 

Välineiden valitseminen

 

Räpylä

Liian suurta räpylää on pienen juniorin vaikea avata ja sulkea. Suuri räpylä voi johtaa epätarkkuuteen, joka pahenee vuosien myötä lyöntien ja heittojen koventuessa. Kun valitset räpylän juniorille, tarkista seuraavat asiat:

 • Räpylä on riittävän iso, jotta pallo mahtuu pussiin
 • Ei kuitenkaan liian iso - sormet ylettyvät selvästi kämmenen taitekohdan yli
 • Räpylä aukeaa ja sulkeutuu vaivattomasti
 • Räpylä on kevyt

 

Pallo

Liian painavalla pallolla harjoiteltaessa ja pelatessa oikean heittotekniikan oppiminen vaikeutuu. Käytettäessä omalle ikäryhmälle sopivaa palloa juniorit oppivat ottamaan turvallisesti kiinni, eivätkä pelkää palloa. On huomioitava myös, että lasten mailoilla on tarkoitettu lyötävän vain tenavapalloa tai naisten ja nuorten palloa.

 

Maila

Mailan pituus ja paino ovat lyönnin oppimisen kannalta tärkeitä. Valitse aina mieluummin kevyt kuin painava maila. Jo nuorena on opittava, että lyönti on räjähtävä suoritus. Pallon lähtönopeuden ratkaisevat mailan nopeus ja pallon osumakohta mailassa.

 

Välineiden hoitaminen

Välineiden asianmukainen hoito ja huolto pidentävät käyttöikää ja säilyttävät ne käyttövalmiina.

 

16. Lihasvenyttelyt

 

Venyttely on tärkein ennaltaehkäisevä toimenpide, joka palauttaa lihaksen lepopituuden, parantaa verenkiertoa ja aineenvaihduntaa, rentouttaa ja lisää nivelten liikkuvuutta. Venyttely kuuluu jokaiseen harjoitustapahtumaan ja lepopäivänä se on erillinen harjoitus. Venyttelytapoja ja -liikkeitä on monenlaisia, mutta tärkeintä on kehitellä tarkoituksenmukainen ja yksilöllinen venyttely. Venyttelyn yhteydessä on hyvä suunnattava ajatus venytettävään lihakseen, jolloin oppii paremmin tuntemaan itsensä. Venytyksessä ei saa tuntua kovaa kipua.

Liikuntasuoritusta ennen kannattaa venyttää päälihakset läpi pienen lämmittelyn jälkeen. Yhden venytyksen pituus on n. 10 sekuntia. Välittömästi liikuntasuorituksen jälkeen lihakset venytetään oikeaan mittaan ja laukaistaan lihasjännitys pois. Tunti pari liikuntasuorituksen jälkeen on hyvä vielä venytellä.

Ennen liikuntasuoritusta:

Venytysmäärät: 2-3 x 10 sek.

Heti urheilusuorituksen jälkeen:

venytetään päälihakset oikeaan mittaan 1-2 x 5 sek.

Pari tuntia urheilusuorituksen:

 

                      jälkeen varsinaista venyttelyä eli 2-4 x 30 sek. – 90 sek

 

Pelituomarin käsimerkitJuoksija ehtii pesään
Käytetään aina pesäkilvoissa ja muulloinkin selvyyden vuoksi.


Juoksija tai lyöjä palaa
Vihellyksen yhteydessä osoitetaan palanutta pelaajaa.


A) Siirretty koppivihellys
Juoksijoiden ollessa taipaleella nostetaan käsi nyrkkiin pään yläpuolelle ja lasketaan vihellyksen tapahtuessa.
B) Etenemisrajoitus
Merkki näytetään pallon joutuessa rajoitusalueelle ja näyttäminen lopetetaan kun se on tullut pois rajoitusalueelta.
C) Varoitus tarpeettomasta heittelystä


Koppia ei hyväksytä.
Merkkiä käytetään taktisten pudotusten yhteydessä ja muulloinkin selvyyden vuoksi


Pelaajarikkomus
Lyödään kämmensyrjällä lyöntejä toisen käden ranteeseen. Käytetään pelaajan estäessä vastapelaajaa.


Rangaistuskortti
Varoitus annetaan näyttämällä keltaista korttia. Sulkeminen määräajaksi näytetään punaisella kortilla ja sulkeminen loppuajaksi molemmilla korteilla.


Aikalisä

 

 

 

 

Siirretty ratkaisu
Merkkiä näytetään yleisön puuttuessa tahallisesti pelin kulkuun ja tuomarin siirtäessä ratkaisun teon. Pelaajia, jotka etenevät merkin näyttämisen jälkeen ei voida polttaa.

 

 

Vuoronvaihto
Rullataan käsiä pään päällä vihellyksen yhteydessä.

 

 

LAIKKAMERKIT

 

 

A) Juoksija ehti pesään
B) Oikea syöttö
Näytön yhteydessä tuomari sanoo "oikea".

 

Juoksija tai lyöjä palaa

 

Ensimmäinen väärä syöttö
Näytön yhteydessä syöttötuomari sanoo "väärä".

 

Toinen ja välittömästi seuraavat väärät syötöt
(ensimmäinen kun kentällä ei ole etenijää)
Laikkaa vilkutetaan pään päällä. Samalla syöttötuomari sanoo "vapaa".

 

Laiton lyönti

 

 

Koppilyönti

 

 

Oikea lyönti

 

Sisäpelaajan rikkomus
Osoitetaan laikan ristipuolella pelituomariin päin ja lyödään samalla kämmensyrjällä ranteeseen.

 

Ulkopelaajan rikkomus
Osoitetaan laikan valkoisella puolella pelituomariin päin ja lyödään samalla kämmensyrjällä ranteeseen.

Väärät syötöt

 

Syöttölautasen ohi tullut syöttö
Näytetään heilauttamalla vapaata kättä laikan ohi. Samalla syöttötuomari sanoo: "räpylän (lautasen) ulkopuolelta".

 

Matala syöttö
Näytön yhteydessä syöttötuomari sanoo: "matala".

 

Virheellinen alkuasento
Syöttötuomari vie vapaan käden laikan alle ja sanoo "alkuasento".

 

Tangenttivirhe
Tuomari vie laikan ajateltua tangenttiviivaa pitkin jalan vieritse ja sanoo: "tangentti".


Pallon putoaminen syötöstä varsinaisen pelialueen ulkopuolelle
Osoitetaan tekemällä laikan ristipuolella kaariliike ja sanomalla "ulkona".

 

 

 

Virheellinen väistäminen
Osoitetaan koukistetun käden suoristamisella lukkaria kohti ja sanomalla" väistyminen".

 

Peliteon tai tuomion mitätöiminen
Osoitetaan heiluttamalla ojennettuja käsivarsia ristiin hartiatasolla.

 

Tuomareiden vihellykset

  Joukkueet kiilaan: piip piip piip

 

  Koppi: pi pi pi pi pi

 

  Laiton: pi piip pi piip pi piip

 

  Palo: piip piip

 

  Peli alkaa tai keskeytyy: piip

 

  Peli päättyy: piip piip piip

18. LÄHTEET:

 

 

 • Koulupesis CD
 • Liikkuva lapsi ja nuori: Jouni Vatanen
 • Nuori Suomi: Lasten ja nuorten urheilun eettiset linjaukset
 • Nuorten pesisvalmentajakansion aineisto
 • Pesisnetti: tuomarinmerkit
 • Peruslyönnin tekniikkaa: Matti Nissinen ja Jukka Peltoniemi
 • Pesäpallon ohjaajan opas 2
 • Pesäpallon tekniikkavideo: Honkalehto & Litmanen
 • 101 valikoitua pesäpalloharjoitusta
 • SiiPen pesisaapinen
 • Ilmo Litmasen oma arkisto