Kauden 2017 alustava kuntorastikalenteri on julkaistu suunnistusjaoston sivulla

24.3.2017